Бърза калкулация

Изберете правилната система за Вашия дом и вижте какво ще Ви струва

[ детайли ]
ШАГМАН ЕООД
"Южна промишлена зона", № 58
Варна, 9000 България
Моб: +359 878 119 195;
        +359 878 119 194
E-mail: shagman@mail.bg

My status

Често задавани въпроси:


Могат ли въздуховодите да се запушат?

На практика, при правилен монтаж и експлоатация въздуховодите не могат да се запушат. Избягвайте засмукването на вода и големи предмети. Обикновено големите предмети засядат или в гъвкавия маркуч, или в пневмоконтакта и могат да бъдат лесно отстранени. Пневмоконтактите имат по-тесен диаметър от този на въздуховодите и всеки предмет, който мине през отвора на пневмоконтакта впоследствие няма да заседне и ще стигне до контейнера за прах. Потокът въздух движещ се със скорост от 100км./ч. и антистатичната повърхност на въздуховодите предпазват от образуване на всякакви наслоения в тръбите.

Може ли да се монтира агрегата на Disan на балкона или лоджията?

Да, това е често използван вариант за апартаменти. За целта агрегата се монтира така, че да се предпази от атмосферното влияние.

Може ли монтажа да се извършва самостоятелно?

Да, при покупка на оборудване ще Ви бъде предоставена подробна инструкция по проектиране и монтаж на ВСП. Препоръчително е да се консултирате с наши специалисти. При този вариант се издава гаранция за отделните части на ВСП. Гаранция за ВСП като цялостна система се издава, когато монтажа се извършва от „ШАГМАН” ЕООД.

Каква поддръжка изисква ВСП Disan?

ВСП Disan не изисква постоянна поддръжка. Препоръчва се след 10 години експлоатация да се сменят електрическите четки на двигателя (Цена 10-20€ за серия ZSA). При нормална експлоатация филтър-картриджа се чисти един два пъти в годината.

Какъв е срокът на експлоатация на филтър-картриджа на ВСП Disan?

При правилна експлоатация на ВСП и почистване в срок на филтър-картриджа, срокът му на експлоатация е не по-малък от 5 години. Препоръчваме Ви при закупуване на системата да си поръчате и втори филтър (Цена 20-35€ за серия ZSA) и да почиствате замърсения филтър със самата ВСП, като предварително сте го подменили с другия.

Как да изберем правилно броя и разположението на пневмоконтактите?

Когато избирате място за пневмоконтакта вземайте в предвид дължината на гъвкавия маркуч (7 или 9м.) и особеностите на разположението на мебелите и стените. За помещения, които се почистват рядко може да се ползва двуметровия удължител. Средно един контакт обслужва 50 кв.м. площ.

Може ли ВСП Disan да почиства течности?

За да почиствате течности с ВСП използвайте предназначените за това сепаратори (20 и 35 литра) и специалните аксесоари за мокро почистване. В това число аксесуарите за чистене на стъкла.

Какви са преимуществата и недостатъците на ВСП Disan в сравнение с другите ВСП?

На пазара за ВСП с битово предназначение се предлагат различни технологии за очистване на засмукалия въздух от праха. Това става по следните методи – с филтри, с помощта на циклон и комбинация на тези методи.
При прахосмукачките с филтър същите са изработени от различен материал (от плат, хартия, полиестер) и са различен брой. Най-ефективни са филтрите-картридж, чията нагънатата площт на филтъра е много по-голяма от тази на другите. Изработени са от полиестер, който лесно се мие и няма нужда от подмяна, което на свой ред Ви спестява пари. Удачното при тях е и това, че нагънатата им площ не заема много място, а филтрира максималното количество въздух, постъпващо в агрегата, като така се удължава периода на който трябва да почиствате филтър-картриджа. Този метод позволява да се задържат до 96% от частиците с големина до 5 микрона и до 90% от частичките с големина до 1 микрон. Преимущества се явяват високата степен на очистване на въздуха и сигурната защита на електродвигателя.
При прахосмукачките използващи циклон за очистване на въздуха предимства са – отсъствието на филтри, постоянната мощност на всмукване. Недостатъци – ниската степен на очистване на въздуха (75% за частици с големина до 5 микрона и само 30% от частичките с големина до 1 микрон), не достатъчната защита на електродвигателя от праха.
ВСП Disan използва комбинация от изброените по-горе начини на почистване на въздуха. Най-едрите частици прах се сепарират посредством циклон и се задържат в контейнера. След това въздуха преминава през филтъра-картридж, който задържа по-малките частички. Тази технология щади филтъра и удължава времето между почистванията му и едновременно с това предпазва електродвигателя от праха, като удължава живота му.