Бърза калкулация

Изберете правилната система за Вашия дом и вижте какво ще Ви струва

[ детайли ]
ШАГМАН ЕООД
"Южна промишлена зона", № 58
Варна, 9000 България
Моб: +359 878 119 195;
        +359 878 119 194
E-mail: shagman@mail.bg

My status

Техническо описание – битов сектор


Монофазните агрегати на Дисан се отличават с елегантен дизайн, като всеки детайл е проектиран така, че да отговоря максимално на изискванията на клиента. Провеждани са предварителни изследвания с цел постигане на най-добри технически характеристики на крайния продукт, който да задоволят клиента в дългосрочна перспектива. Двете сили, образуващи вакума са старателно сбалансирани, така че да осигурят максимален вакуум. Това изпълнение, заедно с изключително големия филтър, интегрирания циклон и големия контейнер за прах предпазват мотора от износване и му удължават живота. Затова не е чудно, че Disan е получил световна известност като синоним на качество - потвърждение на това към днешен ден са хилядите му клиенти.

Оценете по-добрата техника в детайли:

ЗАЩИТА НА МОТОРА Всички ВСП са оборудвани за безопасност с биметален термостат, който спира двигателя в случай на прекомерно загряване. Има и други обезопасяващи устройства от типа на стапящите се предпазители, които контролират съответствието на ВСП Disan с изискванията на ЕС за безопасност. Спазени са също и всички национални и международни изисквания за безопасност.

ИЗОЛАЦИЯ НА КУТИЯТА НА ДВИГАТЕЛЯ Мотора е изолиран със звукопоглъщащи и противопожарни материали, които значително редуцират емисиите на шума, а също предпазват двигателя от запрашаване и замърсяване. Всички агрегати, предназначени за битовия сектор са номинирани с 60-61 dB, по стандарт.

ДВОЕН ЦИКЛОН НА ФИЛТРАЦИЯ Почти всички модели от високия клас са с двоен циклон. Циклонът в горната част отделя посредством гравитация едрите и средни частици прах от въздуха. Циклонът в долната част притиска отделения едър прах и го държи в контейнера. И двата циклона възпрепятстват събирането на грубия прах на филтъра, който се помещава в сектора на циклоните, като по този начин значително удължават живота му.

МЕТАЛЕН ИЛИ ПЛАСТМАСОВ КОРПУС Предлагат се ВСП агрегатите с боядисан метален корпус, защитен с епоксиден лак осигуряващ по-голяма здравина и устойчивост на покритието. Сега вече се предлагат и агрегати с твърд пластмасов корпус от ABS материали, който е по-евтин без да отстъпва по качество на металния..

КОНТЕЙНЕР ЗА БОКЛУК Контейнерът има голяма вместимост (от 15 до 45 l ) и може да бъде застлан с полиетиленов плик, което ще ви избави от прекия контакт с праха при изхвърлянето му. Контейнерът има за удобство две ръкохватки и две закопчалки, осигуряващи неговата херметичност. Контейнерът за прах се нуждае от изпразване само 2-3 пъти в година.

ВГРАДЕН ТРАНСФОРМАТОР Вакумните контакти са свързани с двигателя посредством нисковолтов кабел (12v DC). Това позволява с вкарването на маркуча в пневмоконтакта двигателя автоматично да се задейства.

ТАНГЕНЦИАЛЕН МОТОР С БАЙПАС Моторите, които използва Disan може да се определят като най-добрите на пазара. Гнездото на ротора е 10 mm., докато стандарта ни задължава само за 8 mm. Превключвателите (колекторите) са най-добрите, които предлага пазара – тялото и прикрепките са изработени от специален алуминий, използван в самолетостроенето, въглеродните четки са по-дълги от това, което е по стандарт и съответно имат по-дълъг живот. Всичко е съчетано така, че да осигури високи технически характеристики и дълъг живот на двигателя. Тангенциалните двигатели, които използва Disan имат отделни охлаждащи вентилатори. Електрическата част има свой собствен вентилатор за охлаждане и е независима от смукателната камера. Смукателната камера е запечатана така, че да предпази ел. системата и да предотврати всякакво замърсяване от нея.

ВТОРИЧНА МЕХАНИЧНА ФИЛТРАЦИЯ Извършва се посредством филтъра картридж с огромна нагъната площ (от 0.5 до2.0 кв.м), който допълнително предпазва и двигателя. За защита на самия филтър той се монтира в метална клетка.

ВЪНШЕН ЗАГЛУШИТЕЛ Моделите Disan с тангенциален двигател имат външен заглушител, който се монтира на изходящия въздуховод.

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ Включени са всички крепежни елементи заедно с аксесоарите и бързо монтиращите се връзки към мрежата от въздуховоди.